Categories
Blog

7ประโยชน์ จากการอ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน

Andrea Piacquadio

ก่อนเข้านอนในทุกๆวัน คุณแม่หยิบนิทานมาอ่านให้ลูกฟังก่อนนอน อย่างน้อย 30 นาทีขึ้นไป เปร่งเสียงอันไพเราะให้ลูกๆได้ฟัง ไม่ว่าจะกล่อมนอน เล่าสนุกสนาน เล่าตามภาพ การอ่านหนังสือในทุกๆวันนั่น จะสามารถช่วยให้ลูกๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆได้เร็วขึ้น และทำให้ลูกได้เรียนรู้ ทำให้เด็กรักการอ่านมากขึ้น การสื่อสารเป็นสิ่งที่จำเป็น หากรู้รักการอ่านเด็กๆจะอยากรู้มากขึ้น ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านกันค่ะ

1.จดจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น

การอ่านหนังสือก่อนนอน พร้อมภาพประกอบจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ คำศัพท์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น ในหนังสือแต่ละเล่มเรื่องราวจะแตกต่างกันออกไป ภาพและคำศัพท์เหล่านั้นจะช่วยให้เด็กจำคำศัพท์มากขึ้น

2.มีพัฒนาการทางอารมย์

การอ่านหนังสื่อกับลูก ยังสามารถพัฒนาการทางอารมณ์ลูกน้อยอีกด้วย อาจจะมีภาพประกอบ ภาพการ์ตูน สัตว์ต่างๆ ให้ลูกได้แสดงความรู้สึก อารณ์ต่างๆกับภาพนั้นๆ

3.ส่งเสริมการสนทนามากขึ้นสื่อสารที่เร็วขึ้น

การอ่านหนังสือก่อนนอน จะช่วยให้เด็กสามารถสื่อสารได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการพูดคุย สร้างประโยคคำถามต่างๆ สนุกกับลูก เด็กจะเรียนรู้ได้เร็วเนื่องจาก ได้ยิน ได้ฟังเสียงเป็นประจำ การฝึกการอ่านออกเสียงบ่อยๆจะเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ ให้กับลูกน้อย เด็กจะซึมซับและเรียนรู้ ภาษากาย การฟัง คุณแม่ควรพูดคุณกับลูกบ่อยๆเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วขึ้น

4.มีความรู้เอาใจใส่มากขึ้น

ก่อนนอนทุกคืนพาลูกน้อยอ่านหนังสือ ทุกๆวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที ลูกน้อยจะซึมซับ ภาษาพูดทุกวันๆ เด็กจะมีความอยากรู้เพิ่มขึ้น เป็นประโยชน์กับลูกอย่างมาก เด็กจะสามารถตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาจากการฟังนิทาน เด็กจะมีนิสัยและทักษาะการใส่ใจ เขาจะสนใจใส่ใจมากขึ้น เด็กจะรู้หน้าที่ทุกคืนก่อนนอน จะได้ฟังนิทานสนุกๆกับพ่อแม่

5.เพิ่มจินตนาการของเด็ก

อ่าการหนังสือทุกคืนก่อนนอนนั้น จะช่วยเพิ่มจินตนาการให้ลูกน้อยเป็นอย่างดี เด็กจะสามารถจำคำศัพท์ และจำภาพสัตว์ และสิ่งต่างๆได้ดีขึ้น เด็กจะสามารถจิตนาการวาดภาพ สิ่งต่างๆออกมาก เล่าเรื่องราวที่เขาได้อ่าน ได้พบในหนังสือ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวลูกมาก นอกจากนี้ เด็กยังจิตนาการอยู่ในโลกแห่งการเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็นมากขึ้น

6.ช่วยให้ผ่อนคลาย

อ่านหนังสือก่อนนอน นอกจากจะได้ความรู้ยังสามารถช่วยให้ลูกน้อยผ่อนคลาย ทำให้เด็กคิดและจินตนาการ มีความคิดความฝันในจิตนาการก่อนนอน มีความผ่อนคลายและหลับฝันดี

7.ปลูกฝังให้รักการอ่าน

เมื่อลูกได้เรียนรู้อ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืน จะปลูกฝั่งให้เด็กรักการอ่าน และทำจนเคยชินจนเป็นนิสัย และก่อนนอนลูกจะอยากอ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืน และจะทำให้การเขียนที่ง่ายขึ้น

Lina Kivaka

ควรอ่านหนังสือก่อนนอนกับลูก 2-7ปี

  •   เป็นช่วงที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้ อารมณ์ ความคิด นิสัย
  • เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ถือเป็นปีทองของเด็ก เด็กกำลังอยากเรียนรู้ อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ ควรปลูกฝังให้รักการอ่านจากช่วงเวลานี้ และทำจนเกิดเป็นนิสัยให้รักการอ่าน
  • เปิดประสบการณ์โลกกว้าง ทำให้เด็กมีจินตนาการ เรียนรู้ว่ามีหลายสิ่งอย่างอย่างที่ต้องเรียนรู้ ในโลกนี้มีสิ่งต่างๆมากมายที่เรายังไม่ได้พบเจอ  และสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือ
  • ทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการจากภาพ สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้

 

 

 

 

By Pairin

ฉันเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และชอบช่วยให้ผู้หญิงเข้าใจตัวเองมากขึ้น

เช่นเดียวกับผู้หญิงหลายๆ คน ฉันชอบแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเครื่องประดับ 😍