Categories
Blog

5 ข้อทำบุญให้คนตาย ให้ได้รับผลบุญจริง (พ่อแม่ผู้ล่วงลับ)

NEOSiAM 2021

ทำไมต้องทำบุญให้คนตายไปแล้ว

การทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ตามศาสนาพุทธ เชื่อว่าการทำบุญให้คนที่ได้ตายไปแล้วจะทำให้ผู้ตาย ไม่รู้สึกหิว ไม่รู้สึกหนาว รู้สึกอิ่ม ทำให้พ้นทุกข์ และมีความสุข จิตรใจสงบสุข หากอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีก็จะช่วยให้ดีขึ้น

1. ระบุชื่อให้มารับตอนถวายสังฆทาน

ในทุกๆครั้ง ที่เราถวายสังฆทานให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เราจะต้องเอ่ยชื่อระบุชื่อท่านเสมอ หากท่านเปลี่ยนชื่อนามสกุล (เอ่ยชื่อผู้เสียชีวิต  ควรเรียก ชื่อ-นามสกุล เดิมด้วย)เพราะจะได้ระบุเจาะจงชื่อให้มารับได้ คนอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อจะไม่สามารถมารับได้ จงมารับบุญกุศลที่ทำในครั้งนี้ หลังจากที่ท่านได้รับผลบุญ ท่านจะไม่รู้สึกหิวรู้สึกอิ่ม และไม่หิวอีกต่อไป การระบุชื่อนั้น ผู้รับส่วนบุญจะรู้สึกอิ่มบุญ และผู้ถวายสังฆทานจะรู้สึกอิ่มบุญและมีความสุขด้วย

2. การแผ่เมตตา

การแผ่เมตตาก็สามารถทำได้ สามารถส่งผลบุญให้กลับผู้ล่วงลับได้ สามารถต้ั้งจิตใจที่แน่วแน่ และสงบสุข หรือ บางคนถือศีลให้คนที่ล่วงลับ ทำให้มีความสุข รู้สึกอิ่มบุญ ล้วนเป็นบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับ และแต่แก่ตัวท่านเองจะรู้สึกมีความสุขอิ่มบุญด้วยเช่นกัน

3. อุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอใส่อาหารที่เขาชอบ

ตามศาสนาแล้ว ผู้ที่เสียชีวิต ช่วงสัปดาห์แรกผู้ที่ตายจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตาย วิญญาณจะยังล่องลอยและอยู่ในที่ตาย หลังจากที่รู้ว่าตัวเองตายจะมาหาลูกหลาน บุคคลที่สามารถสื่อสารได้ และยังมีอาการโศกเศร้าเสียใจ วิญญาณไม่สามารถไปไหนได้

มีคนที่ตายแล้วฟื้นเล่าว่า พวกเขาพบเห็นผู้ที่ตายไปอีกโลกหนึ่ง จะมีหมอกสีขาว บางคนมีอาหารมากมาย กินอิ่มตลอด บางคนหิวมากแต่ไม่สามารถกินอาหารได้ แม้ว่าเพื่อนแบ่งให้ก็ไม่สามารถกินได้

เราควรหมั่นทำบุญตักบาตรให้ผู้ตายอย่างสม่ำเสมอ ทำบุญในสิ่งที่ผู้ตายชื่นชอบ ชอบทาน จะทำให้ผู้ที่ล่วงลับได้รับผลบุญอย่างสม่ำเสมอ

4. ทำบุญให้วันที่ครบรอบวันตาย

การทำบุญวันครบรอบวันตาย นั้นเป็นพิธีการทำบุญครั้งใหญ่และสำคัญถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะมีการทำบุญเมื่อตายครบ 7 วัน 50 วัน ผู้คนส่วนมากมักจะทำบุญครบรอบ 100 วัน มักจะทำพิธีในตอนเช้า หรือ บางครอบครัวไม่สะดวก ก็ไปถวายสังฆทานที่วัดก็ได้ มีการถวายปัจจัยต่างๆ แต่โดยปกติแล้วจะมีการนิมนต์พระมา 5 รูป 7 รูป 9 รูป 12 รูป ตามความสะดวกของเจ้าของบ้าน มาที่บ้านเพื่อมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน ภัตตาหาร และ ผ้าบังสกุล และอื่นๆที่ครอบครัวอยากถวายให้ผู้ล่วงลับ เพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับนั้นได้รับผลบุญกุศลนั้นมากที่สุด และนำไปสูภพภูมิที่ดีมีความสุข ที่สำคัญผู้ที่ทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับจะรู้สึกอิ่มบุญและมีความสุขด้วยเช่นกัน

5. การกรวดน้ำให้ผู้ตาย

การกรวดน้ำให้ผู้ตายนั้นเป็น การรวบรวมจริตใจของผู้ที่อุทิศส่วนกุศลให้แน่นิ่ง มีสมาธิกับการหยาดน้ำ สามารถอุทิศส่วนกุศล เเละเรียกชื่อคนที่จะอุทิศให้ เช่น ข้าวพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลครั้งนี้ให้แก่ นาง/นาย โปรดมารับส่วนกุศลในครั้งนี้

การอุทิศส่วนกุศลนั้น เปรียบเสมือนการจุดแสงสว่างให้แก่ผู้ล่วงลับ และเพิ่มบุญบารมีให้แก่เรามากขึ้น และสร้างความสว่างไสวมากขึ้น ไม่มืดมน

 

การทำบุญในวันพระใหญ่นั้นสำคัญอย่างไร

การทำบุญ ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับในวันพระใหญ่ก็สำคัญเช่นกัน เพราะเป็นวันที่การทำบุญนั้นจะส่งผลแรงเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะอยู่หนแห่งใด ภพภูมิไหน ในวันพระใหญ่ ที่ๆสิ่งอย่างจะหยุด เพื่อฟังเทศ ฟังธรรม รับผลบุญ อนุสงค์ในวันพระใหญ่นั้นเป็นวันที่บุญแรงเป็นพิเศษ จะส่งผลบุญให้ถึงผู้รับ ฉะนั้นการทำบุญในวันพระใหญ่ 8 ค่ำและ15 ค่ำ ควรหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศุลให้คนที่ล่วงลับ เพื่อผลบุญจะส่งผลให้ผู้รับ มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

หากการทำบุญไม่ได้กรวดน้ำให้ผู้ที่ล่วงลับ จะได้ผลบุญไหม

หากว่าเรามีความตั้งใจจะทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้ หากเราตั้งใจจริง        ผลบุญก็เกิดขึ้น ผลบุญนั้นจะส่งถึงเขา ขอแค่เรามีความตั้งใจที่จะทำสิ่งนั้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับอยู่ในภพภูมิไหน เขานั้นสามารถรับได้ไหมในช่วงเวลานั้น หากดวงวิญญาณ ไม่สามารถรับได้ในเวลานั้น หากเขายังรับกรรมที่ไม่สามารถรับได้ ในเวลาต่อมาเขาหลุดพ้น เขาจะได้รับผลบุญนั้น หากว่าเขาอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้ว ผลบุญจะส่งผลให้เขาดีขึ้น แต่หากเรากรวดน้ำให้เขาจะส่งผลให้บุญแรงขึ้น การกรวดน้ำเปรียบเสมือนการทำให้จิตรใจสงบสุข เหมือนกับสายน้ำที่ เงียบสงบ เย็นสบาย

 

 

By Pairin

ฉันเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และชอบช่วยให้ผู้หญิงเข้าใจตัวเองมากขึ้น

เช่นเดียวกับผู้หญิงหลายๆ คน ฉันชอบแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และเครื่องประดับ 😍